Tempat Penting dan Utama Di Sekitar Ka’bah Yang Wajib Diketahui (infographic)

Tempat Penting dan Utama Di Sekitar Ka’bah Yang Wajib Diketahui (infographic)

Icon March 13, 2018
Icon By admin
Icon 0 comments

tempat penting ka'bah

tempat penting ka'bah

 

Tempat Penting dan Utama Di Sekitar Ka’bah Yang Wajib Diketahui

Keistimewaan Ka’bah

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Surah Aali ‘Imran (3:96)

 

  • Ka’bah

Ka’bah dalah bahasa Arab berarti tempat yang tinggi yang disertai dengan rasa hormat dan keagungan. Kata Ka’bah juga berarti kubus. Atau juga disebut dengan nama Bait ul Ateeq yang berarti rumah yang paling pertama dan Baitul Haram, rumah yang dihormati.

 

  • Rukun

Rukun (sudut) Ka’bah yang mulia ada empat. Berikut urutan rukan Ka’bah yang sesuai urutannya ketika memulai thawaf: rukun Aswad yakni Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami yang disebut pula dengan rukun Maghribi (sudut barat), dan Rukun Yamani.

Rukun Yamani

Rukun Aswad 

Rukun Syami

Rukun Iraqi

 

  • Kain Kiswah

Sebelum Ka’bah ditutupi dengan kain Hitam dan warna emas, Ka’bah dulunya ditutupi dengan beberapa macam warna termasuk warna hijau, merah dan bahkan putih.

 

  • Al Mizab

Pancuran Air yang berada di atas Kakbah. Berada di antara Rukun Iraqi dan Rukun Syami

 

  • Al Hateem

Sebuah bangunan melengkung setengah lingkaran yang kedua ujungnya berada di rukun utara dan barat. Bagian ini dibeton dengan batu marmer berukir. Atau dikenal dengan nama Hijir Ismail.

 

  • Maqaam Ibrahim

Jejak kaki Nabi Ibrahim (AS) juga dikenal dengan nama Maqam Irahim. Ini adalah batu/prasasti dimana Nabi Ibrahim (AS) berdiri ketika sedang membangun pondasi Kakbah. Saat ini, Maqam Ibrahim diletak kan dalam rumah kaca di samping Mul tazam, Ka’bah.

 

  • Multazam

Multazam adalah dinding Ka’bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah. “Antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka’bah terdapat Multazam. Tidak seorang pun hamba Allah SWT yang berdoa di tempat ini, kecuali dikabulkan doanya.”