8 doa wajib dibaca ketika berhaji

8 doa wajib dibaca ketika berhaji

Icon March 13, 2018
Icon By admin
Icon 0 comments

1. NIAT UNTUK BER HAJI

Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi azza wa jall

“Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta’ala.”

 

2. BACAAN TALBIYAH

     

 Labbaik, Allahumma labbaik, labbaika la shareeka laka labbaik, innal hamda wanne’matah laka wal mulk, la shareeka laka

Ya Allah, aku datang karena panggilanMu. Tiada sekutu bagiMu. Segala ni’mat dan puji adalah kepunyanMu dan kekuasaanMu. Tiada sekutu bagimu

 

3. KETIKA MENCAPAI MIQOT

Allahumma haza haramuka wa amnuka faharrimni ‘alannar, wa amminnee min azabika yauma tab’asu ibadaka, waj’alnee min aulia’ika wa ahli ta’atika

Ya Allah kota ini adalah Tanah haramMu (suci) dan tempat yang dilindungi, sehingga hindrakanlah (diriku) dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari azabMu pada hari Emgkau membangkitkan kembali hambaMu. Dan jadikanlah aku termasuk  orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadaMu.

 

4. SEPANJANG WAKTU DILANTUNKAN

Allahumma jalhu hajjan mabrooran wa zanban maghfooran wa sa’ian mashkooran

Ya Allah jadikan haji mabrur, dengan dosa-dosa yang diampuni dan usaha yang diterima .

 

5. KETIKA MELIHAT KA’BAH PERTAMA KALI DAN JUGA SAAT PERPISAHAN

Allahumma zid hazal baita tashreefan wa ta’zeeman, wa takreeman, wa mahabatan, wa zid mun sharrafahu wa karramahu, mimmun hajjahu awi’tamarahu tashreefan wa takreeman wa tazeeman wa birran

Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan pada ka’bah ini. Dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati dan mewibawaknnya diantara merekan yang berhaji dan umroh dengan kemuliaan, keagungan, kehoratan dan kebaikan

 

6. SAAT MULAI TAWAF DI HAJAR ASWAD (dan tiap Tawaf)

Bismillahi Allahu akbar, allahumma imanan bika wa tasdeeqan bikitabika wa wafa’an bi ahdika wa ittiba’an lisunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam

Dengan menyebut namamu Allah Maha Besar. Ya Allah, dengan imanMu dan dengan MembenarkanQuranMu, dan dalam memenuhi perjanjian kita denganMu, dan mengikuti sunnah NabiMu, Semoga selwat dan keselamatan atasnya

7. TAWAF/ARAFAH DAN PADA WAKTU LAINNYA

Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah

Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah.

8. PADA SAAT MENJELANG SETIAP AKHIR PUTARAN (dan pada waktu lainnya)

Allahumma rabbana aatina fidduniya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina azaban nar.

Ya Allah, Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat , dan selamatkan kami dari api neraka